Infor ERP sistem za upravljanje resursima kompanije

Upravljajte optimalno resursima kompanije

INFOR ERP LN podržava i integriše sve poslovne procese kompanije doprinoseći većoj produktivnosti zaposlenih ali i svih ostalih resursa kompanije. INFOR ERPLN – Rešenje za optimalno upravljanje resursima sadrži:
 • Planiranje
 • Proizvodnja
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Finansije
 • Skladištenje
 • Nabavka
 • Prodaja
 • Transport
 • Servis
 • Kadrovi i Zarade

INFOR ERP Planiranje – Isplanirajte

Uz pomoć modula za planiranje i ugrađenih sofisticiranih alata poput glavnog plana, koji objedinjuje višestruke planske metode u jednu aplikaciju, moguće je vrlo precizno planirati sve raspoložive resurse kompanije kako bi se ispunila očekivanja klijenata. Rešenje upravlja procesom planiranja, uzimajući u obzir sva ograničenja i zahteve, kako bi se obezbedila maksimalna tačnost plana. Takođe, omogućava tkz. ATP (available to promise) i CTP (capable to promise) funkcionalnosti za konfigurabilne i prilagođene gotove proizvode, uz generisanje svih upozorenja koja se tiču kritičnih operacija posebno u slučajevima kada zahtevi kupaca ne mogu biti ispunjeni zbog tkz. ’uskih grla’. Moguće su i kalkulacije kumulativnih vremena izvršenja naloga i ažuriranje planskog horizonta, planiranje naloga u odnosu na raspoložive resurse, automatsko preraspoređivanje i tretiranje fiksnih vremena isporuke.

INFOR ERP Proizvodnja – Proizvedite, sa ili bez plana

Srce i snaga Infro ERP rešenja je modul proizvodnja. Podržava širok raspon proizvodnih tipologija. U sklopu ovog paketa obezbedjena je podrška celom životnom ciklusu gotovog proizvoda kao i poluprozvoda i to od formiranja sastavnica (normativa), definisanje tehnologije, izrade kalkulacije pa do praćenja izvršenja samog proizodnog naloga. U domenu kontrole troškova, pristup detaljnim podacima koji se generišu u toku samog procesa proizvodnje omogućava jasnu identifikaciju generatora troškova. Identifikovanje neplaniranih troškova omogućava pravoremenu reakciju kako bi se uticalo na smanjenje tj. optimizaciju troškova proizvodnje.

INFOR ERP Finansije – Kontrolišite i upravljajte novčanim sredstvima

Modul koji u potpunosti zadovoljava sve međunarodne računovodstvene standarde i potpuno je lokalizovano u skladu sa zakonodavstvom naše zemlje.

Sastavni moduli su: Glavna knjiga, analitika kupaca, analitika dobavljača, upravljanje novčanim sredstvima, blagajna, osnovna sredstva, finansijski planovi i kontoling (upravljačko računovodstvo).

Paket je potpuno integrisan sa svim ostalim kako proizvodnim tako i logističkim modulima obezbedjujući fleksiblno postavljanje automatskih knjiženja glavne knjige uz adekvatan nadzor/verifikaciju autorizovanih korisnika.

Infor ERP Finansije podržava tkz. ’više-valutnost’, čime je omogućena efikasna izrada bilansa u zakonskoj kao i dodatno korisnički definisanim valutama (EUR, $...).


INFOR ERP Skladištenje – Optimalno koristite skadišni prostor i optimizujte nivo zaliha

Modul u potpunosti podržava sve poslovne procese koji su direktno ili indirektno povezani sa skladišnim poslovanjem, obezbedjući pravovremene informacije o stanju zaliha ali i dajući mogućnost planiranja zaliha. Pored standardnih funkcionalnosti, postoji mogućnost i: efikasnog ’preslikavanja’ fizičkog stanja skladišta u sistem, praćenja artikala korišćenjem serijskog broja ili šarži kada je to potrebno, pregled raspoloživosti zaliha kroz više skladišta, definisanje skladišnih transakcija u zavisnosti od potrebnih aktivnosti itd.

INFOR ERP Transport – Isporučite na vreme

Potpuno upravljanje vlastitim transportnim sredstvima i potrebama omogućavajući praćenje planova transporta, troškova transporta po prevoznicima i destinacijama, kao i poredjenje planiranih i realizovanih transportnih ruta.

INFOR ERP Nabavka – Nabavite tačnu količinu robe i u zahtevanom vremenu

Uz pomoć svih funkcionalnosti ovog modula moguće je efikasno upravljanje narudžbama, zahtevima za ponude, nabavnim ugovorima. Takođe, efikasno praćenje nabavnih naloga, upravljanje povraćajima, te praćenje statistike i istorije nabavke, omogućava maksimalnu efikasnost poslovnih procesa nabavne službe.

INFOR ERP Prodaja – Prodajte najbolje što možete

Ovaj modul sadrži podmodule za praćenje prodajnih ponuda, prodajnih naloga, ugovora, cenovnika i efikasno organizuje proces upravljanja narudžbama kupaca dopuštajući prilagođavanje procedure unosa narudžbi za različite artikle i/ili kupce. Takođe omogućava efikasno simuliranje realnih sitaucija upotrebom „što-ako“ planiranja tretirajući ocene prodaje zasnovane na podacima iz prošlosti. Potpuna kontrola provizija/rabata i upravljanje poslovnim partnerima takođe su sastavni deo paketa.

NFOR ERP Servis (Održavanje) – Delujte preventivno, sprečite kvarove, uštedite novac

Ovaj modul poseduje specifične funkcionalnosti potrebne za praćenje i realizaciju celog procesa počevši od ugradnje do servisiranja, bilo na terenu ili u servisnoj radionici, te popravki, održavanja i postavljanja u upotrebu mašine/opreme/delova ili celog pogona. Uključuje kontrolu servisnih narudžbi, upravljanje konfiguracijama, ugovorima i podugovorima, upravljanje pozivima, preventivna održavanja, upravljanje kontrolama, RMA i radioničko popravljanje, te napredno planiranje. Servisni ugovori i praćenje garancija takođe je važan deo modula. Ovaj modul obezbedjuje troškovno i funkcionalno efikasan sistem upravljanja servisnim resursima kao i podršku za održavanje opreme kompanije.

INFOR ERP Projekt – Kontrolišite projekat i resurse projekta

Potpuna kontrola u realnom vremenu za ceo projekat, od procene i ponuda do samog izvodjenja projekta. Integracijom sa MS Project i MS Office alatima omogućeno je planiranje i ugovaranje, dok integracija sa modulom za servis i održavanje pomaže u vođenju ozbiljnih servisnih poslova. Paket podržava komercijalno i interno upravljanje projektnim aktivnostima uključujući pregled, budžetiranje, planiranje, izvršenje i nadzor projekta, kao i fakturisanje projekta za razne vrste ugovora.

S&T korisnici INFOR rešenja u Srbiji:

 • Milšped, Beograd
 • JKP Parking Servis, Beograd
 • Metalac, Gornji Milanovac
 • Sojaprotein, Bečej
 • Victoria Logistic, Novi Sad
 • Banca Intesa, Beograd
 • KBC Banka, Beograd

S&T Serbia
S&T je ekskluzivni zastupnik Infor rešenja. Kao najveći implementator Infor poslovnih rešenja u zemljama bivše Jugoslavije imamo preko 50 zadovoljnih korisnika na Adriatic regiji. Više informacija o INFOR rešenjima možete pronaći na  www.infor.com.