Sistem za upravljanje kompleksnim registrima (ERS)

Sistem za upravljanje registrima omogućava upravljanje Sistem za upravljanje registrima omogućava upravljanje složenim podacima (struktuiranim i nestruktuiranim) dobijenim iz višestrukih izvora (interoperabilnost, manuelno, podaci iz informacionog sistema), sa definisanim pravilima pristupa i korišćenja, rešenim aspektima bezbednosti i mogućnošću praćenja toka podataka i upravljanjem procesima i dokumentima.

ERS sistem se sastoji od sledećih modula:
  • Upravljanje složenim dokazima (ERS DOKUMENT TYPE MANAGEMENT)
  • Upravljanje uslugama/procedurama/postupcima (ERS SERVICE MANAGEMENT)
  • Upravljanje izgledom (ERS BUSINESS OBJECT DESIGNER)
  • Dizajner poslovnih objekata (ERS BUSINESS OBJECT DESIGNER)
  • Upravljanje postupcima (ERS PROCESS MANAGEMENT)
  • Analiza i izveštavanje (ERS BUSINESS INTELLIGENCE)
 
Sistem se zasniva na Java tehnologiji uz korišćenje core funkcionalnosti vodećih Open-source rešenja:

· Alfresco Community Edition (www.alfresco.org) – Sistem za upravljanje dokumentima (Document Management System)
· Activiti Community Edition (www.activiti.org ) – Sistem za upravljanje radnim tokom (Business Process Management (BPM))
· Pentaho Community Edition (community.pentaho.com) – Sistem za poslovnu analizu i izveštavanje (Business Intelligence Suite)
· PostgressSQL Community Edition (www.postgresql.org) – Sistem za upravljanje bazama podataka (Database System)
· Primefaces (www.primefaces.org) – UX Framework.

Sistem je implementiran kod više različitih institucija / kompanija a najnoviji projekat ove vrste je informacioni sistem socijalnog staranja u Crnoj Gori - SWIS.