Rešenja za eUpravu

Uspostavljanje eUprave, u cilju unapređenja efikasnosti rada i dostupnosti javnih informacija i usluga, postavlja nove standarde kako u oblasti državne uprave, tako i u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.
Portal www.euprava.gov.rs, u realizaciji S&T Serbia, predstavlja jedinstveno mesto na Internetu za pružanje usluga građanima, privrednim subjektima i organima državne uprave čime tradicionalni način obavljanja administrativnih poslova dobija alternativu neuporedivih mogućnosti.

Koristi za korisnika

  • Poboljšanje efikasnosti administracije
  • Alternativni načini pružanja usluga
  • Povećana transparentnost rada organa državne uprave
  • Brz i jednostavan pristup informacijama
  • Katalizator za razvoj novih elektronskih usluga
  • Značajniji uticaj stanovništva na rad državnih organa
Nacionalni portal eUprava je javnosti dostupan od juna 2010. godine. S&T Serbia je za realizaciju ovog portala dobila i Evropsku nagradu za izuzetna IT dostignuća – The European IT Excellence Awards 2011, a na portalu je danas građanima dostupno oko 300 usluga.

Implementirana rešenja/moduli

Digitalna autentifikacija - Rešenje koje bezbednost web site-ova i portala diže na najviši mogući nivo upotrebom elektronskih sertifikata prilikom logovanja.

Digitalno potpisivanje - Donošenjem zakona o pravosnožnosti elektronskog potpisa ovaj sistem nalazi svakodnevnu upotrebu, prvenstveno kod usluga koje nude organi državne uprave. Njegova laka integracija u bilo koji sistem ga čini idealnim rešenjem za korišćenje bez obzira na vrstu aplikacije.

Rešenje za vremenski žig (TSA) - Pouzdana informacija o vremenu nastanka transakcija, dokumenata i elektronskih potpisa je u pojedinim sistemima od presudne važnosti. Naše rešenje obezbeđuje jednostavno povezivanje čime eksterne aplikacije lako mogu da iskoriste sve funkcionalnosti jednog ovakvog sistema.

ePlaćanje+ - Ovo je nezavisan modul sa novim kanalima plaćanja, i predstavlja sistem koji ima višestruku ulogu prilikom plaćanja taksi. Namenjen je prvenstveno krajnjim korisnicima, tj. građanima i privredi, koji preko portala eUprava od sada mogu vršiti plaćanja gotovo svim vrstama platnih kartica, kao i putem mobilnog telefona (PlatiMo). Sistem takođe pruža mogućnost organima državne uprave koji u ovom trenutku samostalno nude elektronske usluge na svojim web sajtovima da se integrišu i na taj način zaokruže kompletan proces podnošenja zahteva koji podrazumeva i plaćanje predviđenih taksi.

eZakazivanje - Ovo je složen sistem koji građanima olakšava poslovanje sa administracijom za usluge koje u ovom trenutku nije moguće objaviti na eUpravi, a koje po pravilu prate
veliki redovi na šalterima. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva je prilagođeno širokoj populaciji i obavlja se uz pomoć intuitivnog i jednostavnog interfejsa. Kreiranje usluge eZakazivanja od strane organa državne uprave je realizovano tako da zaposleni potpuno samostalno u svega par koraka uspešno završavaju proces.

eAnkete - Sistem za samostalno kreiranje složenih anketnih upitnika, prikupljanje podataka, grafički prikaz rezultata i njihov eksport namenjen naprednoj statističkoj obradi. Kreiranje anketnih upitnika, kao i davanje odgovora na pitanja sa svim neophodnim validacijama nikada nije bilo lakše uz upotrebu isključivo web pretraživača.

Content Management System (CMS) – Sistem za upravljanje sadržajem prestavlja osnovu svakog portala, pa tako i onih najkompleksnijih poput eUprave. Naše interno razvijeno rešenje, osim što ispunjavanja sve zahteve koji se stavljaju pred jedan ovakav sistem, ima veliku prednost u pogledu bezbednosti, s obzirom da postoje bitne razlike u odnosu na poznata svetska rešenja koja imaju poznate slabosti u ovom domenu.

Okosnicu platforme čini C# programski jezik koji u sprezi sa ASP.NET i ostalim preporučenim tehnologijama poput JavaScript-a, jQuery-a, AJAX-a i drugih, obezbeđuje sigurnu osnovnu za realizaciju i najsloženijih informatičkih projekata.