Data centri - serverski i storidž sistemi

S&T nudi širok portfolio proizvoda i usluga vezanih uz serverske sisteme, kako za fizičke servere tako i za virtuelizacione serverske platforme. Niz renomiranih proizvođača zaslužni su za hardver i softver koji odgovara i najzahtevnijim sistemima i projektima isporuke serverskih servera, konsolidacije i virtuelizacije serverskih sistema.

Raspon proizvoda u ovom području uključuje mikroservere, servere, "blade" servere i sisteme, cluster rešenja i POD (performance optimized data centre). POD centri se isporučuju po principu ključ u ruke. Portfolio sadrži uređaje bazirane na x-86 tehnologiji i proizvode opremljene RISC i power procesorima. Serverski proizvodi sadrže rešenja koja olakšavaju postavljanje i održavanje okruženja, kao i nadgledanje hardvera i softvera koji rade u okruženju.

Lista brojnih referenci vezanih za isporuku, implementaciju i održavanje serverskih sistema, fizičkih i virtuelizacionih, potvrđuje rad profesionalnih, sertifikovanih i iskusnih inženjera S&T-a na projektima serverskih sistema.

S&T pruža usluge tehničke podrške i održavanja sa striktnim, unapred dogovorenim, SLA nivoima za ove sistema prema zahtevima i potrebama krajnjih korisnika. U SLA nivoima se precizno definiše više parametara među kojima su: vreme odziva, vreme izlaska na lokaciju korisnika i vreme rešavanja problema.

Kao osnova i “srce” informacionih sistema u data centrima nalaze se storidž sistemi. S&T je partner sa vodećim svetskim proizvođačima storidž sistema čiju opremu isporučuje, implementira i integriše u sisteme korisnika. Među uslugama koje S&T pruža svojim korisnicima nalaze se i:
  • Analiza i dizajn adekvatnih sistema korišćenjem savremnih tehnika, tehnologija i proizvoda
  • Isporuka, implementacija i konfiguracija storidž sistema u data centrima
  • Tehnička podrška i održavanje postavljenih storidž sistema i okruženja kod korisnika

S&T je vodeći sistem integrator koji ima sertifikovane stručnjake i dugogodišnje iskustvo u implementaciji složenih i inovativnih projekata, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Jedna od naših ključnih kompetencija je integracija storidž sistema. Kao sistem integrator, nezavisan od tehnologija pojedinih proizvođača, S&T je pouzdani partner za implementaciju i integraciju infrastrukturnih rešenja temeljenih na najsavremenijim tehnologijama vodećih proizvođača u kombinaciji sa proverenom metodologijom i alatima.

S&T pruža usluge tehničke podrške i održavanja sa striktnim, unapred dogovorenim, SLA nivoima za ove sistema prema zahtevima i potrebama krajnjih korisnika. U SLA nivoima se precizno definiše više parametara među kojima su: vreme odziva, vreme izlaska na lokaciju korisnika i vreme rešavanja problema. Među uslugama koje pružamo korisnicima se nalaze i:
  • Procena, nabavka, isporuka i implementacija opreme vodećih proizvođača
  • Uspostavljanje infrastrukturnih rešenja za redundantni rad (kako na primarnoj lokaciji, tako i u Disaster Recovery konfiguracijama
  • Provera kompatibilnosti, firmware nadogradnje i patch management
  • Analiza performansi (identifikacija nedostataka u sistemu i aktivnosti za njihovo otklanjanje)
  • Administrativne operacije na sistemima za skladištenje podataka