S&T zaposleni

Poslovni uspeh, rast i dobri poslovni rezultati su nesumnjivo odraz različitih činioca unutar preduzeća. Jedan od najvažnijih jesu zaposleni.
Kao multinacionalni i multikulturalni partner u osmišljavanju kompletnih IT strategija, poslovnih procesa i sistema, S&T povezuje istok i zapad na visoko stručnom i visoko tehnološkom nivou. Ali bez obzira na svu tehnologiju, i dalje su ljudi ti koji imaju glavnu ulogu. Svesni smo da je sav poslovni uspeh zasnovan na našim zaposlenima, i njihovim pojedinačnim doprinosima. 

Kao deo S&T grupe, zaposlenima omogućavamo stručno napredovanje unutar firme, nudimo poslove na projektima s vodećim kompanijama u Srbiji, kvalitetne uslove rada, mogućnost učestvovanja na međunarodnim projektima, stalno stručno usavršavanje i školovanje kao i nagrađivanje u skladu s rezultatima.
  • S&T grupa ima oko 3900 zaposlenih u preko 20 zemalja
  • S&T Serbia ima više od 120 zaposlenih
  • S&T zapošljava visoko stručni kadar: visok procenat naših zaposlenih je fakultetski obrazovano
  • Oko trećine zaposlenih u S&T Serbia je ženskog pola



Naše glavne karakteristike kao poslodavca:

  • Mogućnost samostalnog organizovanja posla
  • Otvorena komunikacija bez hijerarhijskih prepreka
  • Stalno novi izazovi zahvaljujući kontinuiranom rastu firme
  • Motivišući rad u timu vrhunskih stručnjaka u međunarodnom okruženju
  • Stručno usavršavanje

Ukoliko ste odgovorni, pouzdani i samostalni, S&T je pravo mesto za vas!

Pogledajte naša otvorena radna mesta ovde.