Osnovni podaci

Naziv firme

Pun naziv firme: S&T Serbia preduzeće za informatički inženjering i zastupanje doo Beograd (Novi Beograd)
Skraćeni naziv: S&T Serbia d.o.o.

Godina osnivanja

1996

Adresa

Đorđa Stanojevića 14/IV, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 311 6221, Fax: +381 11 311 7665
Internet stranica: www.snt.rs E-mail: info@snt.rs

Pravni oblik

Društvo sa ograničenom odgovornošću

PIB

SR100388421

Matični broj

17130846

Šifra delatnosti

6202

PDV broj

135140749

Direktor

Rajko Jovanović