S&T outsourcing

Kompanije koje koriste usluge eksternih provajdera da brinu o njihovim IT operacijama na dnevnoj osnovi – mogu da se usredsrede na usavršavanje svog IT-a tako da on pruži veću poslovnu vrednost. Rezultat toga je veći rast kompanije, dok outsourcing na duži rok donosi i optimizovanje troškova. Kod outsourcing-a se radi o partnerstvu i dugoročnom odnosu, zbog čega S&T nije samo provajder već i partner.

Ključne prednosti IT outsourcing-a su:


  • Prepuštanjem brige o svom IT-u partneru od poverenja, korisnik se može više fokusirati na svoj osnovni posao
  • Kvalitet pruženih usluga i IT operacija se garantuje SLA parametrima
  • Smanjeni rizici i veća fleksibilnost oko ljudskih resursa i tehnoloških promena
  • Optimizovanje troška i njegova predvidivost

S&T portfolio outsourcing uslugaVažan deo S&T outsourcing portfolija predstavljaju operacije vezane za radno okruženje (w.OS). U okviru njih, sve značajniji i popularniji postaje outsourcing štampe - Managed Printing Services (MPS).