S&T - Vaš partner za IT Mobility

Mobilnost sve više donosi prednosti ali i rizike u poslovanju, pa je preporuka da kompanije razviju odgovarajuću mobility strategiju pomoću koje će povećati konkurentnost, unaprediti svoje procese, ali i obezbediti sigurnost svojih podataka.

S&T Serbia, kao sistem integratorska i konsultantska kompanija Vam može pružiti podršku u tome – pristupajući mobilnosti u poslovanju na jedan sveobuhvatan način. U saradnji sa svojim cenjenim partnerima – svetski poznatim vendorima - S&T nudi sledeća rešenja, uređaje i usluge u domenu mobilnosti:
 
  • Poslovne aplikacije na mobilnim uređajima
  • Rešenja za sinhronizaciju sa „back-end“ sistemima
  • Sigurnost pri korišćenju mobilnih uređaja i aplikacija
  • Upravljanje mobilnim uređajima (Mobile Device Management)
  • Mobilni hardver
  • Bekap podataka sa mobilnih uređaja
  • Optimizacija mobilnog saobraćaja

S&T partneri za mobilnost