Bekap sistemi

Potrebu za bekapom podataka nije potrebno naglašavati: korisnici žele da budu sigurni da podaci imaju svoju rezervnu/bekap kopiju koju je moguće vratiti u slučaju neželjenog događaja: ispada sistema, nekog katastrofalnog događaja ili ljudske greške.

Rešenje za bekap podataka ne samo da treba da obezbedi ovu osnovnu funkciju, već treba i da centralizuje, automatizuje i ubrza bekap i oporavak podataka celog IT okruženja. Rešenje takođe treba da bude fleksibilno, sigurno i lako za korišćenje, bez obzira da li se radi o vrlo malom okruženju ili ogromnim centrima i količinama podataka. I ono što je ne manje važno: bekap podataka treba da ima što manji uticaj na rad samih poslovnih aplikacija, koje treba da su potpuno operativne za vreme izvršavanja bekapa.

Tehničke karakteristike bekap sistema:
 • Centralizovan i automatizovan bekap i oporavak podataka sa različitih servera i radnih stanica, sa minimalnim opterećenjem aplikacija
 • Tehnologija deduplikacije koja daje veliku uštedu u prostoru, zauzeću mreže i trajanju bekapa
 • Diskovna tehnologija za čuvanje bekapovanih podataka sa različitim mehanizmima obezbeđenja njihovog integriteta
 • Disaster Recovery: hardver i softver na više lokacija sa automatskom, optimizovanom i sigurnom replikacijom.

Nivo usluge (fleksibilan SLA):
 • RPO: Recovery Point Objective – maksimalni vremenski period u kom podaci mogu biti izgubljeni u slučaju krupnog incidenta.
 • RTO: Recovery Time Objective – maksimalni vremenski period u kom će bekapovani podaci biti vraćeni na originalnu lokaciju.

     Primer SLA:
 • Pokrivenost (Coverage): 24x7
 • Maksimalno vreme odziva (Response Time): 4h
 • Maksimalno vreme dovođenja sistema u funkcionalno stanje (Resolution Time): 24hAdministriranje bekap sistema:
Pored aktivnosti podrške, S&T nudi svojim korisnicima kroz outsourcinig model i adminstriranje bekap sistema, čime su korisnici rasterećeni brige o sistemu. S&T administriranje bekap sistema uključuje sledeće:
 • Pregledanje uspešnosti bekapa i logova, na dnevnoj bazi
 • Konfigurisanje bekapa i vraćanja podataka
 • Pomoć prilikom instaliranja bekap agenata na radnim stanicama i svaka druga pomoć krajnjim korisnicima u korišćenju sistema
 • Generisanje dokumenata – procedura za bekap i oporavak podataka
 • Nadgledanje i optimizovanje izvršavanja bekapa i oporavka podataka
 • Ostale aktivnosti administriranja sistema.

S&T Serbia je dugogodišnji partner mnogih kompanija u Srbiji sa brojnim referencama vezanim za bekap sisteme. Kompanija S&T je dizajnirala, isporučila, implementirala i održava brojne bekap sisteme, u kojima smo primenili najsavremenije tehnike i tehnologije za bekap podataka. Na spisku naših referenci se nalaze i neki od najvećih bekap sistema u zemlji, što se može potvrditi i listom referentnih korisnika, kao i referentnim posetama koje smo u mogućnosti da organizujemo prema zahtevu korisnika.