Virtuelizacija mreže

Virtuelizujte Vašu mrežu uz pomoć VMware NSX rešenja

VMware NSX je rešenje za virtuelizaciju računarskih mreža koje objedinjuje mrežne i sigurnosne funkcije. Ono nastavlja proces kreiranja softverski definisanog data centra kroz virtuelizaciju mrežne infrastrukture. Uz pomoć ovog rešenja moguće je obezbediti:
 • Mikro-segmentaciju i mogućnost granularnog podešavanja sigurnosnih parametara za svaku individualnu virtuelnu mašinu
 • Automatizaciju, kroz kreiranje polisa koje mogu da se koriste prilikom definisanja virtuelnih mašina, čime se drastično skraćuje vreme potrebno za kreiranje servisa i njihovo puštanje u rad
 • Funkcionisanje sistema nezavisno od fizičke topologije u okviru Data Centra
 • Omogućavanje active-active topologije, i kreiranje disaster recovery rešenja, a kroz širenje NSX mrežne i sigurnosne šeme preko VMware vCenter-a i izvan samih fizičkih granica Data Centra. Sigurnosne polise koje su vezane za samu virtualnu mašinu, ostaju na snazi bez obzira gde se ta mašina nalazi, čime se pojednostavljuje migracija istih, ali i cela DR procedura
 • Distribuirani firewall, koji se nalazi u okviru kernel-a samog hypervisor-a
 • Integracija sa drugim rešenjima, kao što su Next Generation Firewall-i, ili antivirus rešenja

Neke od ključnih karakteristika ovog rešenja su:
 • Smanjeno vreme postavljanja sistema
 • Veća sigurnost
 • Automatizacija operacija
 • Fleksibilnost u radu
 • Finansijske prednosti i uštede izražene kroz investicione i operativne parametre

Za testiranje VMware NSX rešenja, uz jednostavnu registraciju, može se pristupiti VMware hands-on lab portalu na sledećem linku: labs.hol.vmware.com. Ovde se može pronaći veliki broj „hands-on“ labova za gotovo sva VMware rešenja, uključujući i NSX. Na sledećem linku dostupan je i materijal koji prati labove: docs.hol.vmware.com/ .

Ukoliko ste zainteresovani, S&T može uraditi VMware NSX assessment u Vašem okruženju. U pitanju je alat koji se pokreće kod Vas, i prikuplja podatke relevantne za mrežno/security okruženje. Kao rezultat assessment-a dobije se sveobuhvatan izveštaj o trenutnom stanju Vaše mreže kao i preporuke za unapređenje.

Pozovite nas!