IT Strategija i procesi

Savršeno primenjen IT

- Koncept IT strategija
- Obuka
- Implementacija
S&T pruža podršku IT direktorima u kreiranju efikasnih struktura i procesa kako bi IT sektori mogli uspešno da upravljaju zahtevima koji se pred njih postavljaju.

Dobra početna tačka transformacije informacione tehnologije u mnogim slučajevima je priprema ili revizija informacione strategije. S&T predlaže transformaciju IT-a tako da budu  ciljno orijentisan.  To se odnosi na organizacioni nivo informacionih tehnologija (upravljanje - IT-em, IT organizaciona struktura, IT organizacija procesa i arhitekturalni nivo informacione tehnologije (IT standardi, planiranje razvoja IT-a).

Naše usluge:
 • Kreiranje i implementacija strategija informacione tehnologije i povezanih podstrategija: strategija e-poslovanja, strategija planiranja poslovnih resursa (Enterprise Resource Planning, ili skraćeno: ERP), strategija poslovanja s dobavljačima (sourcing strategy)
 • Kreiranje i implementacija koncepata za transformaciju IT sektora
 • Dizajn i implementacija IT procesa: upravljanje arhitekturom, upravljanje projektnim portfoliom, upravljanje uslugama (service management), finansijsko upravljanje
 • Evaluacija i uvođenje alata za podršku IT procesa
 • Nadgledanje implementacije IT strategija i IT sektora u sklopu vođenja projekta ili programa
 • obuka za IT direktore i članove menadžmentaPrednosti za korisnike:
 • Jasnoća i transparentnost IT strategije, IT okruženja i IT organizacije
 • Dodatna vrednost koju IT generiše u preduzeću
 • Porast efikasnosti i delotvornosti IT sektora
 • Profesionalizacija IT sektora i IT kadrova
 • Usmeravanje resursa na dugoročni uspeh