Licenciranje i upravljanje licencama

Količina korisničkih uređaja i softverskih proizvoda koji se koriste u kompanijama ne prestaje da raste. Jednako brzo raste i kompleksnost modela ugovora o licenciranju. Ovo dovodi do sve većih finansijskih, pravnih i administrativnih rizika za kompanije pa pitanje upravljanja licencama dobija na sve većem značaju.

S&T može da vam pomogne da održite kontrolu nad vašom investicijom u softver i smanjite troškove licenciranja u skladu sa aktivnim modelima licenciranja.

Kako bi to postigli primenjujemo sledeći pristup:
  • Utvrđivanje stvarnog stanja u organizaciji korisnika (podlicenciranost/nadlicenciranost)
  • Kreiranje uporedne analize licenci koje su u upotrebi u odnosu na broj nabavljenih licenci
  • Optimizacija procesa nabavke licenci
  • Optimizacija troškova licenciranja

Pozovite nas i zakažite sastanak već danas!