S&T MPS rešenja za optimizaciju i upravljanje štampanjem

Bez obzira je li reč o smanjenju troškova, uspostavljanju ravnoteže između sigurnosti i mobilnosti ili o preseljenju na sistem u cloud-u i njegovom održavanju, današnje firme se bore s čitavim nizom izazova kada je reč o upravljanju okruženjima za štampu. S&T Serbia se uz usluge upravljanja štampom (MPS) sa tim izazovima bavi s inovativnim uređajima, uslugama i poslovnim analizama koje će doprineti ne samo još efikasnijoj štampi, nego i postizanju merljivih poslovnih rezultata kroz predvidljive troškove, bolje operativno vreme i poboljšanu sigurnost. Uz mogućnost prilagođavanja i skaliranja prema Vašim jedinstvenim potrebama možete bez ometanja razvijati svoje radno mesto kroz razrađene procese i povećanu produktivnost.

Više od štampanja – ostvarite rezultate

Steknite dragocene uvide


Predvidljivost je ključna za firme koje posluju pod pritiskom smanjenja troškova i optimalnijeg trošenja resursa. S&T daje MPS klijentima podatke iz poslovnih analiza koji se zasnivaju na podacima s uređaja i prediktivnoj analizi. S&T daje rešenja za posebne uvide, integrisani portal za vaše štampače i računare kao i poslovne preglede sa S&T stručnjacima, iz kojih ćete dobiti podatke koji su vam potrebni za sledeće:
 • Donošenje pametnijih odluka na osnovu trendova, korišćenja i troškova vašeg okruženja za štampu
 • Produženje operativnog vremena
 • Sprečavanje problema pre nego što se pojave
 • Lako upravljanje i neprekidno poboljšanje flote štampača i računara
 • Optimizacija flote za ispunjavanje vaših jedinstvenih poslovnih potreba
 • Upravljanje flotom uz veću efikasnost iskorišćenja i lakšeg pristupa podacima kao i analitici kroz rešenja za nadzor

Prednosti

 • Optimalan broj i raspored uređaja za štampanje/skeniranje/kopiranje
 • PIN autentikacija (niko drugi ne može da vidi ili uzme moj dokument)
 • Follow-me (mogu da štampam tamo gde se zateknem)
 • Scan to network folder / e-mail
 • Arhiviranje dokumenata poslatih na štampanje
 • Nadzor sistema sa praćenjem indikatora koji ukazuju na mogućnost nastanka kvara i proaktivnom prevencijom nastanka
 • Centralizovano upravljanje, obračun i izveštavanje
 • Nema nepredviđenih troškova zbog eventualnih kvarova uređaja
 • Nema brige oko nabavke potrošnog materijala
 • Mogućnost obnavljanja infrastrukture za štampanje bez početnog ulaganja


Sveobuhvatna usluga i eskpertiza


Rešenja

S&T-ov sveobuhvatan pristup - firmama ili organizacijama isporučuje sigurna, tehnološki inovativna i kompletna rešenja, uključujući i razrađene procese i proaktivnu sigurnost.

Skaliranje

S&T-ov portfolio hardvera, softvera i usluga nudi fleksibilnost i skalabilnost za ispunjavanje zahteva firmi svih veličina.

Poslovna inteligencija

Informacije prikupljene kroz analizu podataka, strateški poslovni pregled s S&T-ovim stručnjacima kao i analitika - pružaju vam sigurnost da donosite pravu odluku.