Usluge upravljanja radnim okruženjem

Workplace IT-Outsourcing

- Nabavka i zbrinjavanje opreme
- Instalacija / implementacija rešenja (rollout)
- Podrška
Usluge upravljanja radnim okruženjem obuhvataju nabavku hardvera, pružanje usluga i upravljanje radom aplikacija, kao i pružanje odgovarajućih softverskih usluga, čije se pružanje definiše sporazumom o nivou kvaliteta usluga (SLA).
Usluge precizirane sporazumom o nivou kvaliteta usluga (SLA) garantuju transparentnu i nadgledanu isporuku usluga čiji je nivo kvaliteta u skladu sa zahtevima korisnika. S&T-ove usluge upravljanja radnim okruženjem obuhvataju ceo IT životni ciklus, od usluga savetovanja i izrade rešenja do nabavke hardvera, realizacije (roll out) i rada/nadzora kao i konačnog zbrinjavanja.

Svojim regionalnim i lokalnim kontakt centrima, kao i standardizovanim procesima i integrisanim alatima, S&T je vodeći pružalac usluga upravljanja radnim okruženjem u Austriji i na tržištima Srednje i Istočne Evrope.

Naše usluge i rešenja:

 • Izrada rešenja (solution design) i usluge projektnog savetovanja (project consulting)
 • (Centralizovana) nabavka s dodatnom vrednošću uz optimalan izbor dobavljača među vodećim proizvođačima hardvera
 • Usluge realizacije rešenja (roll out)
 • Usluge upravljanja radnim jedinicama, perifernim jedinicama i softverom
 • Lokalni help desk
 • Podrška na terenu (on-site support) i mogućnost privremenog angažovanja stručnjaka (‘leasing’)
 • Podrška i održavanje – na kontinuiranoj bazi

Prednosti za korisnike:

 • Maksimalna i optimalna fleksibilnost (korisnik se može fokusirati na svoje osnovno poslovanje • skalabilnost aktivnosti • sigurnost)
 • Sporazumi o nivou kvaliteta usluga (SLAs) garantuju: (transparentnost • aktivnosti (merljive) • cenu (fiksna) • komunikaciju (određene kontakt osobe))
 • Zadovoljstvo korisnika
 • Pouzdani sistemi za radno okruženje
 • Garantovana raspoloživost