07.11.2014 | Serbia

S&T Serbia - generalni sponzor eGovernment konferencije

 Generalni sponzor i ove jubilarne - desete - Smart e-Government konferencije, bila je S&T Serbia – kao kompanija koja je dala izuzetan doprinos razvoju e-Uprave u zemlji i regionu.

Neki od možda najvažnijih projekata na čijoj uspešnoj realizaciji je S&T radio bili su kreiranje, implementacija i razvoj portala eUprava, sistem za obeležavanje i registraciju životinja u Srbiji, “Socijalni karton“ - informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) u Crnoj Gori – i mnogi drugi. Ovaj poslednji je i predstavljen na ovogodišnjoj konferenciji posvećenoj eUpravi – a poseban akcenat je stavljen na upravljanje kompleksnim javnim registrima.

U okviru ISSS projekta se radilo na uspostavljanju sistema za razmenu podataka sa fondovima za penzijsko i invalidsko osiguranje, fondom za zdravstveno osiguranje, Centralnim registrom stanovništva, ministarstvima unutrašnjih poslova, prosvete i sporta i poljoprivrede, Upravom za nekretnine, Zavodom za zapošljavanje, Poreskom i Veterinarskom upravom. To znači da je građanima omogućeno da dođu samo sa ličnom kartom u filijalu centra za socijalni rad i ostvare svoja prava, dok je ranije bilo potrebno da prikupe oko 20 dokaza po osobi za većinu procedura.

Zahvaljujući ovom sistemu sada se centralizovano rešavaju socijalna davanja u celoj Crnoj Gori. Sistem će omogućiti uštede u delu administrativnih troškova sistema socijalne zaštite i poboljšati usmeravanje sredstava za socijalna davanja. Uvidom u višestruka davanja i smanjenjem tzv. greške uključenosti (oni koji ostvaruju prava na materijalna davanja, a nisu u stanju socijalne potrebe), obezbediće se sredstva za pružanje, praćenje i kontrolu pomoći za domaćinstva kojima je pomoć najpotrebnija.

S&T je na ovogodišnjoj konferenciji predstavio i rešenja za zaštitu podataka u sistemima e-Uprave, stavljajući poseban akcenat na zaštitu baza podataka. Ova tema sve više dobija na važnosti imajući u vidu drastičan porast sajber kriminala, koji je često finansijski motivisan (u oko 75% slučajeva napada), ali neretko ima i oblik međudržavne špijunaže (u skoro 20% slučajeva otkrivenih napada).

Interesantan je podatak i da je nakon uspešnog završetka projekta zaštite elektronskih identiteta na kome je S&T radio u Pošti Srbije formirano prvo javno akreditovano sertifikaciono telo za izdavanje i čuvanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata (2009. godine). Pored toga, S&T je implementirao i prvo rešenje za izdavanje vremenskog žiga u okviru portala eUprava, koje je i danas u upotrebi i na raspolaganju za korišćenje svim organima državne uprave. Obe ove stvari i danas predstavljaju osnov za sve B2G, G2B, G2G i G2C servise, (zahvaljujući kojima su i doživele ekspanziju), kao što je npr. elektronska prijava poreza (primer „business - to -government“) , koji značajno pojednostavljuju, olakšavaju i time ubrzavaju rad privrednim subjektima širom zemlje, ali i samoj državnoj administraciji.

Na samoj konferenciji su predstavljeni i neki drugi projekti na čijoj realizaciji je S&T radio, a koje su predstavili sami korisnici, poput: “Kontrole pristupa internetu – Web Control", Telekom Srbija, i "Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu) preko Portala eUprava", MUP Republike Srbije. Da se podsetimo, na ovom portalu su pored ovog, omogućeni i brojni drugi servisi poput zakazivanja termina za izdavanje pasoša i ličnih karti, produženja registracije vozila i mnogi drugi.

Kao zaključak na konferenciji, ustanovljeni su prioriteti u daljem razvoju elektronske uprave u Republici Srbiji a to su uspostavljanje zakonskog okvira, formiranje jedinstvenog registra svih građana i drugih nedostajućih osnovnih registara podataka, interoperabilnost među državnim institucijama, razvoj servisa za građane i privredu kao i kontinuirana edukacija svih činioca društva.

Smart eGovernment konferenciju je organizovao ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije), u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Direkcijom za elektronsku upravu, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Privrednom komorom Srbije i profesionalcima iz oblasti IT tehnologija u javnom i privatnom sektoru.

Video prilog o S&T-ovom nastupu na ovogodišnjoj konferenciji možete pogledati ovde