26.05.2014 | Serbia

S&T Serbia se pridružila akciji pomoći ugroženima

Milion dinara za otklanjanje posledica poplava

S&T Serbia je kao podršku i pomoć ugroženima u vanrednoj situaciji - poplave na teritoriji Republike Srbije - izdvojila iznos od milion dinara, uplativši najveći deo ovog novca (950.000 dinara) na namenski dinarski predračun Vlade Srbije (broj 840-3546721-89), a u visini preostalog iznosa (50.000 dinara) izvršila donaciju u hrani - u skladu sa preporukama Crvenog krsta i privrednih komora.

Inače, na poziv udruženja IT sektora Privredne komore Srbije, IT kompanije su donirale novčana sredstva u iznosu od 60 miliona dinara za ugroženo stanovništvo - više informacija o ovome možete naći ovde