06.07.2015 | Serbia

S&T Serbia - prvi Check Point sertifikovani partner za podršku u Srbiji

Pored toga što je prvi (najstariji) Check Point-ov partner u Srbiji, S&T Serbia je od nedavno zvanično postao i jedini sertifikovani partner za podršku u Srbiji (CCSP/CSP - Certified Support Provider). To znači da je S&T u Srbiji sertifikovan i obučen za pružanje tehničke podrške krajnjim korisnicima, i da u pozadini ima direktnu podršku od Check Point-a (24x7):
http://partners.us.checkpoint.com/partnerlocator/
Check Point je već godinama lider u Gartnerovom kvadrantu za enterprise i next generation firewall rešenja, a S&T je vodeći Check Point partner u Srbiji - još od 2001. godine. U regionu, od tri najveća Check Point partnera - dva su S&T kancelarije.
Na ovaj način, S&T Serbia je i na području saradnje sa ovim partnerom pokazao svoju ekspertizu u oblasti IT bezbednosti, kao i mogućnost da pruži korisnicima podršku u najkraćem roku.