10.06.2015 | Serbia

S&T održao skup na temu mobilnih tehnologija

S&T Serbia je nedavno organizovala događaj na temu korišćenja mobilnih tehnologija u poslovanju.

Na skupu su bile predstavljene teme koje najviše zanimaju IT stručnjake i rukovodioce – kao što su upravljanje mobilnim uređajima (tzv. Enterprise Mobile Management ili Mobile Device Management MDM), sigurnost pri korišćenju mobilnih tehnologija, a predstavljena je i S&T-ova platforma za razvoj mobilnih aplikacija – service2go. Prema Gartnerovom “trojnom pravilu”, ukoliko postoje bar tri mobilne platforme/klijenta/uređaja ili postoje bar tri aplikacije ili bar tri backend sistema – postoji potreba za uvođenjem jedne ovakve platforme.

Kad je sigurnost mobilnih uređaja u pitanju – ovde je predstavljeno Samsung Knox rešenje (primenjivo na Samsung mobilne uređaje novije generacije) – koje pruža zaštitu podataka najvišeg nivoa, uz mogućnost razdvajanja i tzv. „kontejnerizacije“ službenog od privatnog profila telefona među kojima posle nije moguća razmena podataka.

Samsung Knox je nadogradnja MDM rešenja – koje je takođe bilo tema na skupu, a učesnici su imali priliku da vide i demonstraciju sinergije ova dva rešenja.

Na ovaj način se radi striktno razdvajanje kompanijskih i privatnih podataka na uređaju i vrši se kontrola pristupa uređaja kompanijskim resursima.

Ove teme sve više dobijaju na značaju sa porastom upotrebe mobilnih tehnologija, kao i rastućim trendom BYOD (Bring Your Own Device). Skup je održan u saradnji sa našim cenjenim partnerom Samsungom, u Belgrade Art Hotelu u Beogradu.

Ukoliko su ove teme zanimljive za Vaše preduzeće možete nam se javiti na e-mail adresu: mobility@snt.rs, kako bismo dogovorili namensku prezentaciju / demonstraciju za Vas.