12.06.2015 | Serbia

Više od milion vozila registrovano posredstvom rešenja S&T Serbia - preko nacionalnog portala eUprava

Produženje registracije vozila uspešno je obavljeno i po milioniti put - posredstvom rešenja S&T Serbia - preko nacionalnog portala eUprava: www.euprava.gov.rs. Ova usluga jedna je od najtraženijih na portalu, jer zahvaljujući njoj građani do nove registracione nalepnice mogu da dođu za nepunih 20 minuta.

Ušteda vremena i novca, kao i komfor, glavni su razlozi zbog kojih sve više korisnika svoja vozila registruje preko portala eUprava. Prva registracija vozila na ovaj način, na jednom mestu, obavljena je u Beogradu 1. oktobra 2012. godine, a danas se primenjuje na 464 ovlašćenih mesta širom Srbije. Građanima je omogućeno da uz pomoć računara plate uslugu, i da potom zakažu i završe tehnički pregled. Pristup eUpravi je besplatan i otvoren za sve građane Srbije, a snalaženje na portalu je lako i prilagođeno ljudima sa osnovnim poznavanjem rada na računaru. Na ovaj način je izbegnuto čekanje u dugim redovima pred šalterima pošta, banaka, osiguravajućih društava, policijskih stanica i samih tehničkih pregleda.

Uz uslugu produženja registracije, građani preko eUprave mogu da zamene vozačke dozvole, zakažu termin za podnošenje zahteva za ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu....

Nacionalni portal eUprava realizovan je od strane S&T Serbia, i javnosti je dostupan od juna 2010. godine. S&T Serbia je za realizaciju ovog portala dobila i Evropsku nagradu za izuzetna IT dostignuća – The European IT Excellence Awards 2011, a na portalu je danas građanima dostupno oko 300 usluga.

Održavanje i dalje unapređenje portala je u nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Direkcija za elektronsku upravu, sa kojom S&T nastavlja uspešnu saradnju.