05.02.2016 | Serbia

Portal eUprava dobio specijalnu nagradu RNIDS-a

Portal eUprava Republike Srbije (euprava.gov.rs), kreiran od strane S&T Serbia, dobio je još jedno u nizu priznanja. Ovoga puta to je specijalna nagrada RNIDS-a (Registra nacionalnog Internet domena Srbije) za izuzetan doprinos razvoju domaćih online servisa.
Priznanja pobednicima na izboru najboljih internet destinacija po izboru PC Press-a uručena su na svečanom skupu u Skupštini grada Beograda (više o ovom događaju možete pogledati ovde).

Nacionalni portal eUprava realizovan je od strane S&T Serbia, i javnosti je dostupan od juna 2010. godine. S&T Serbia je za realizaciju ovog portala dobila i Evropsku nagradu za izuzetna IT dostignuća – The European IT Excellence Awards 2011, a na portalu je danas dostupno oko 550 različitih usluga. Poslednja u nizu usluga omogućenih građanima Srbije je elektronsko polaganje teoretskog dela vozačkih ispita. Pored ove usluge, građani preko portala eUprave mogu da zamene vozačke dozvole, produže registraciju, zakažu termin za podnošenje zahteva za ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu...

Pristup eUpravi je besplatan i otvoren za sve građane Srbije, a snalaženje na portalu je lako i prilagođeno ljudima sa osnovnim poznavanjem rada na računaru. Na ovaj način je izbegnuto čekanje u dugim redovima pred šalterima pošta, banaka, osiguravajućih društava, policijskih stanica...

Građani i predstavnici privrednog sektora, zahvaljujući e-Upravi svoje poslove prema državi mogu da obavljaju uz pomoć računara i internet konekcije, štedeći tako svoje vreme i novac, a isto čini i država. Troškovi papira i štampe padaju, a zahvaljujući većoj transparentnosti u radu, smanjuje se korupcija, te se i po ovom osnovu iz državne kase izliva manje novca.

Na osnovu nedavno sprovedene studije, Elektronska uprava naše zemlje istaknuta je kao primer najbolje prakse – u smislu funkcionalnosti i aktivnog rada na izmeni zakona u ovoj oblasti.

Nacionalni portal e-Uprava trenutno broji više 300.000 aktivnih korisnika i sarađuje sa čak 60 opština i gradova.

Održavanje i dalje unapređenje portala je u nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Direkcija za elektronsku upravu, sa kojom S&T nastavlja uspešnu saradnju.