17.12.2018 | Serbia

Platforma eInspektor – još jedan uspešan projekat u procesu digitalizacije

Više od 800 inspektora Sanitarne, Tržišne, Inspekcije za rad i Upravnog inspektorata, počeli su u novembru mesecu sa obukama za korišćenje informacionog sistema eInspektor - sistema za planiranje i upravljanje inspekcijskim nadzorom.
Neki od osnovnih ciljeva koji se žele postići implementacijom vertikalnog sistema (shared-inspection-management-system) eInspektor su: postizanje većeg nivoa efektivnosti i efikasnosti inspekcijskog nadzora u Zemlji, smanjenje sive ekonomije kao i transparentnost i pravičnost postupka inspekcijskog nadzora.
Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović obišli su nedavno inspektore koji prolaze obuku u Srpsko-korejskom informatičko-pristupnom centru za korišćenje novog informacionog sistema eInspektor.
Predsednica Vlade Ana Brnabić je navela da je projekat eInspektor jedan od najbitnijih u digitalizaciji rada javne uprave, i dodala da će od 1. januara krenuti sa radom i Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija, gde će građani i privreda moći putem interneta da naprave upit u stanje svih svojih poreskih obaveza i da podnesu poresku prijavu. Od 8. januara biće pokrenuti vaučeri i onlajn prijava sezonskih radnika u sektoru poljoprivrede, knjiga državljanstava će konačno biti dostupna u elektronskom obliku, dok je u toku imenovanje oko 60 hiljada ulica u okviru projekta izrade adresnog registra zahvaljujući tome što je RGZ završio elaborate ulica za celu Srbiju.Uvođenjem ovog informacionog sistema obezbediće se bolja koordinacija između inspekcija, automatizacija rada inspekcijskih službi i bolja efikasnost nadzora. Takođe će se standardizovati rad inspekcija i dostupnost podataka svim inspekcijama, što neminovno prouzrokuje smanjenje troškova za privredu.
Sistem podržava funkcionalnosti na sledećim nivoima: na nivou poslovnih subjekata – subjekata nadzora, inspektora, inspekcije, inspekcijskog sistema kao i na nivou države.
Ključni koncepti ovog inspekcijskog Sistema su planiranje i sprovođenje nadzora na osnovu upravljanja rizikom, implementacija vertikalnog rešenja za sve inspekcije, primena inspekcijskog sinergetskog efekta putem planiranja i sprovođenja zajedničkih nadzora više inspekcija ili nadzora inspektora sa više inspekcijskih zvanja. Takođe će biti omogućena primena liste inspekcijskih provera kao sredstva za podizanje nivoa standardizacije, efikasnosti i transparentnosti nadzora ali i samoproveravanje subjekata nadzora.
Inspektori su dobili lake laptop računare, bežični internet i kvalifikovane elektronske sertifikate koji će im omogućiti rad bez papira, štampača, skenera i dodatne opreme.
Pokrenut je i Kontakt centar za javnu upravu gde će svi zaposleni u javnoj upravi moći da dobiju neophodne informacije za korišćenje četiri informaciona sistema: eZUP, Bebo, dobro došla na svet, eInspektor (svi ovi informacioni sistemi realizovani su uz stručnu podršku S&T Serbia) kao i Jedinstveni informacioni sistem LPA.