03.04.2020 | Serbia

Rad od kuće - besplatna IT rešenja i alati

Globalna pandemija coronavirusa COVID-19 utiče na svaki aspekt našeg života, od načina na koji radimo do načina na koji svakodnevni život provodimo kod kuće sa svojim porodicama. U S&T-u delimo Vaše iste brige oko pokušaja pronalaženja ravnoteže između očuvanja zdravlja zaposlenih (prvi prioritet) i kontinuiteta poslovanja. Kako sve više zaposlenih radi na daljinu, predlažemo sledeća (besplatna) rešenja naših partnera – osmišljenih kao pomoć Vama i Vašim timovima u vreme pandemije:

Microsoft – Microsoft Teams

Micro Focus – Security, Authentication, Application Scalability

Nutanix – Desktop-as-a-service (DaaS)

VMware – VMware Horizon

Cisco – Cisco Webex

SAP - Remote Work Pluse by SAP Qualtrics

One Identity - One Identity Defender

IBM - IBM Aspera