Volimo svoj posao!

"We love IT" je više od slogana za S&T: pružajući  pouzdane IT usluge korisniku se oslobađa vreme i stvara sloboda za inovacije. Sa svojih 6000 zaposlenih (150 u Srbiji), u više od 30 zemalja širom sveta,  i prihodom od  preko milijardu evra u 2020. godini, S&T je jedan od vodećih pružalaca IT usluga i rešenja u centralnoj i istočnoj Evropi. U svojoj ponudi S&T ima IT rešenja bazirana na svetskoj tehnologiji kao i širok portfolio inovativnih rešenja sopstvene proizvodnje.  

S&T Serbia punih 25 godina pruža sveobuhvatnu podršku korisnicima u sprovođenju kompleksnih IT projekata na našem tržištu. Spektar usluga se kreće od analize, planiranja, preko implementacije i integracije do dugoročnog održavanja (autsorsing).  Vodeće međunarodne korporacije oslanjaju se na S&T kao partnera, kao i velika i srednja preduzeća u Srbiji iz širokog spektra industrija. 

S&T je listiran sa TecDAX i SDAX indeksima na nemačkoj berzi – koja prati najuspešnije tehnološke kompanije.  

Na našem tržištu, ono što izdvaja S&T Serbia od sličnih kompanija je, pored jakog lokalnog prisustva, dugogodišnje regionalno i internacionalno iskustvo stečeno kroz brojne uspešno realizovane projekte.


Karijera u S&T - u

Kao rastuća internacionalna IT grupacija, S&T je u stalnoj potrazi za talentovanim ljudima koji žele da napreduju. 

Ako volite da se hvatate u koštac sa izazovima i pomažete u oblikovanju budućnosti, ako cenite nezavisnost, ličnu odgovornost i prijateljsku radnu atmosferu, biće nam drago da Vas upoznamo.