Uspešno završena implementacija S&T rešenja za faktoring - Falcon® u Peterhof faktoring kući

09.11.2022 | Serbia

Kao IT firma sa velikim iskustvom u finansijskoj industriji ali i razvoju softverskih rešenja – S&T je kreirao rešenje za Supply Chain Financing - Factoring: S&T Falcon®. Ova platforma podržava sve vrste domaćeg i međunarodnog faktoringa: direktni (redovni) faktoring, faktoring sa pravom regresa kao i obrnuti faktoring. Ove godine, S&T je po prvi put realizovao implementaciju rešenja Falcon® u okviru jedne faktoring kuće - Peterhof faktoring. Na ovaj način proširen je S&T-ov portfolio u ovoj oblasti i na klijente koji su nebankarske finansijske institucije.  

Faktoring je, kao kratkoročno finansiranje kompanija na osnovu otkupa nedospelih potraživanja postao sve interesantniji malim i srednjim preduzećima u svakodnevnom poslovanju. Može se smatrati svojevrsnim odgovorom na izazove sa likvidnošću, kao i odgovor na probleme kreditnog rejtinga privrednih subjekata.  

Motivi za implementaciju rešenja S&T Falcon® potekli su sa samog tržišta tražnje za našim ulugama. Sve veća tražnja za faktoring uslugama, dinamično okruženje, neophodna digitalizacija procesa i želja da ceo proces učinimo brzim i jednostavnim za naše klijente učinila je da krenemo u potragu za jedinstvenim rešenjem koje smatramo pouzdanim i efikasnim. Bilo nam je važno da nađemo rešenje koje će nam obezbediti pouzdan rad Supply Chain Financing platforme, ali platforme koja neće biti samo to, nego će obuhvatiti celokupan administrativni proces uključujući i druge vrste faktoringa. Ovde smo prepoznali potencijal S&T Falcon® rešenja i tima koji je na njemu radio“,  izjavila je Ana Mladenović, rukovodilac implementacije u Peterhofu. 

Falcon-R

Projekat je realizovan u tri faze. Prva faza obuhvatala je detaljnu analizu poslovnih procesa Peterhof faktoringa i usklađenosti softverskog rešenja S&T Falcon®, a sa ciljem da se buduće rešenje u najvećoj meri prilagodi klijentu i podrži poslovanje u celosti. Ovakav pristup omogućio je i detaljno upoznavanje korisnika sa softverom već na početku projekta, kao i procenu svih neophodnih unapređenja i prilagođenja aplikacije sa strane S&T kompanije.

Druga faza projekta, koja je podrazumevala razvoj identifikovanih razlika, sprovedena je sledeći agilne principe i metodologiju razvoja softvera, što je sa strane Peterhof faktoringa podržano i prepoznato kao veoma efikasno. Na ovaj način još u toku faze razvoja testirane su mnoge funkcionalnosti, a korisnici su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa rešenjem i obuče za budući rad. Takođe, S&T je ovim načinom rada pravovremeno upravljao organizacijom resursa i rešavanjem problema koji su se javljali.

Posledično, treća faza projekta, korisničko testiranje, trajala je značajno kraće i protekla bez većih problema.

Poseban izazov na projektu predstavljao je izbor načina za infrastrukturnu podršku softverskom rešenju, imajući u vidu da fintech kompanije najčešće nemaju svoje data centre i internu podršku. Zbog toga je odlučeno da rešenje bude smešteno kod hosting providera u cloud okruženju, a ceo proces konfigurisanja sistema urađen je u saradnji S&T kolega i podrške od strane provajdera. Hosting u cloud okruženju fintech kompanijama pruža skalabilnost sistema koja prati razvoj kompanije, kontinualno praćenje i nadzor nad sistemom, kao i kontrolu troškova srazmernih utrošku resursa 

Očekivani benefiti su brojni: efikasniji i brzi sistem obrade podataka, smanjenje rizika od ljudskih grešaka, poslovanje po principu “sve na jednom mestu”, bržu i jednostavniju realizaciju poslovnih odnosa sa klijentima, odbacivanje tradicionalnog “papirnog” faktoringa i pozitivne reakcije klijenata pre svega zbog jednostavnosti i obezbeđene brzine apliciranja. 

Projekat je prema planu trajao šest meseci i protekao je u duhu dobrih i uspešnih poslovnih odnosa. „S&T smo prepoznali kao pouzdanog partnera sa višegodišnjim iskustvom u bankarskom sektoru, koje je bio spreman da upotpuni sa novim iskustvom i radom sa privatnim finansijskim institucijama. Sa već razvijenim rešenjem S&T Falcon®, timom otvorenim za saradnju i spremnošću da sada sagledaju stvari iz ugla ne-bankarskih institucija smatrali smo ih odličnim partnerima u razvijanju kompleksnog i jedinstvenog rešenja poput Supply Chain Financing – Factoring platforme. Želim da naglasim da smo tokom razvoja platforme, koja je prevashodno Supply Chain Financing platforma, paralelno omogućili rad sa svim ostalim vrstama faktoringa.“, dodala je gospođa Mladenović. 

Usaid conf


Projekat sa faktoring kućom Peterhof podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj - USAID, što je bio povod da predstavnica Peterhof faktoringa bude deo panel diskusije na temu fintech u Tirani, u organizaciji USAID Programa za podsticaj rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća u regionu Zapadnog Balkana, gde je i predstavljen ovaj projekat. 

Govornici su razgovarali o tome kako fintech može doprineti premošćavanju jaza između onoga što nudi tradicionalni bankarski sektor i onoga što moderni poslovni klijenti očekuju u smislu efikasnosti, brzine i boljeg korisničkog iskustva. Jedna od ideja bila je pokazati kako fintech rešenja mogu pomoći u otključavanju privatnog kapitala potrebnog za rast manjih i srednjih preduzeća u regionu – na brz i efikasan način - a upravo je to ono što S&T Falcon® rešenje može da omogući.

Više o S&T rešenjima za finansijske institucije možete videti ovde:

usaid conf2