Zaštitite Vaše poslovanje - na mreži i u cloud-u – održan S&T i Check Point skup

15.06.2021 | Serbia

U saradnji sa svojim partnerom – Check Point-om, sa kojim ima 20 godina dugu saradnja, S&T je održao skup za korisnike na temu zaštite poslovanja na mreži i u cloud-u. 

Nakon S&T-ovog uvoda u kome su prikazane najvažnije reference i iskustva sa ovim ali i drugim IT security partnerima – Check Point je predstavio svoj portfolio - sa akcentom na nove proizvode i funkcionalnosti. Tako su predstavljeni Check Point Harmony suite, CloudGuard portfolio kao i Check Point Maestro orkestrator - uz osvrt na globalne trendove i tendencije kad su mreže i sajber pretnje u pitanju.

Pored toga što je jak regionalni Check Point partner - S&T je i prvi CCSP - Check Point Certified Collaborative Support Provider u Srbiji. S&T Serbia ima veliko iskustvo i referentne Check Point instalacije i održavanja u nekim od najvećih banka u Srbiji, proizvodnim i uslužnim kompanijama kao i državnim institucijama.