FeniX® - S&T softverska platforma za međunarodna plaćanja

FeniX®, S&T-ova softverska platforma za međunarodna plaćanja, predstavlja kompletno i sveobuhvatno rešenje koje u potpunosti automatizuje platni promet sa inostranstvom.
Ovo u značajnoj meri olakšava i ubrzava rad i donosi brojne druge prednosti svim učesnicima u ovom procesu.

FeniX_R

Motivi za implementaciju 


Postoje brojni motivi za implementaciju ovakvog rešenja. Na primer,  postojao je veliki broj različitih aplikacija za obradu samo jednog naloga, i taj proces je obično zahtevao  angažovanje više ljudi. Pored toga, prosečno trajanje obrade naloga (E2E) je bilo predugo. Česti su bili slučajevi ručne evidencije u Excel-u za kupoprodaju deviza i drugih poslova. Praktično se i dalje koristio tradicionalni poslovni model: fizička lica su često sama morala da donose naloge u ekspozituru, a pravna lica su obično putem e-mail-a slala naloge. Samo je mali procenat rađen kroz e-banking. Kao posledica, nezadovoljni su bili klijenti, menadžment i zainteresovane strane u procesu; a prisutna je bila i frustracija zaposlenih u back-office - u. Zbog svega navedenog, S&T stručnjaci osmislili su softversku platformu koja je omogućila značajna poboljšanja - pre svega postizanje visokog nivoa digitalizacije i automatizacije.

S&T FeniX®: Osnovni poslovni procesi


 •  Dolazna plaćanja
 • Odlazna plaćanja
 • Operativni nostro
 • Kupovina, prodaja i konverzija
 • Donacije KIM
 • Tarife
 • Troškovi
 • Izveštavanje
 • Administacija sistema, audit trai
 • Autorizacija i autentifikacija

Ključna poboljšanja


 •  Značajno smanjenje vremena obrade naloga
  – do 85%
 • Veći broj STP (Straight through processing)
  naloga
 • Značajno smanjenje OPEX-
 • Značajna ušteda u papiru – paperless
  poslovanje – uz integraciju DMS-
 • Integrabilnost (sa drugim delovima IT-a i
  različitim Core Banking sistemima)
 • Skalabilnost
 •  Lakoća korišćenja i intuitivnost

Rezultati


Glavni rezultat korišćenja S&T-ove softverske platforme FeniX® je pomeranje sa tradicionalnih na digitalne kanale - to jest veći stepen digitalizacije banke. Na taj način, dolazi do rasterećenja ekspozitura: pored smanjenja potrebnog vremena za obradu naloga, ono što FeniX® softverska platforma takođe može da obezbedi je:

➢ Digitalizacija prateće dokumentacije
➢  Potpuno pouzdan sistem i izveštavanje
➢  Smanjen operativni i reputacioni rizik

Zahvaljujući unapređenom poslovanju- i zadovoljstvo klijenata raste, što dalje vodi ka rastu celog poslovanja.

FeniX® softver i logo su registrovani u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Falcon®: S&T softver za Factoring - Supply Chain Finance

Falcon® je jedinstvena platforma koja omogućava uslugu finansiranja lanca snabdevanja – kao odgovor na izazove sa likvidnošću i smanjenje kreditnog rejtinga privrednih subjekata. Ovo značajno automatizuje i pojednostavljuje postupak za sve učesnike, što dovodi do veće konkurentnosti i boljeg pozicioniranja na tržištu.  

Falcon_R

 S&T platforma Falcon® podržava sve vrste domaćeg i međunarodnog faktoringa: direktni (redovni) faktoring, faktoring sa pravom regresa kao i obrnuti faktoring. S&T Falcon® platforma pokriva čitav ciklus poslovnih procesa:

 • Direktni (redovni) faktoring  - Prodavac je klijent banke, od koga banka otkupljuje potraživanja u  vidu faktura ili specifikacija faktura
 • Faktoring sa pravom regresa - Prodavac je klijent banke, ali postoji mogućnost naplate potraživanja i od kupca (regresiranje)
 • Obrnuti faktoring  - Kupac je klijent banke, u čije ima banka vrši plaćanje dospelih faktura

Front Office rešenje: osnovne fukcionalnosti


 • Eksterni portal dostupan kupcima i prodavcima
 • Registracija i administracija kupaca
 • Prijavljivanje digitalnim sertifikatima
 • Unos faktura – ručno i importom iz Excel-a
 • Izbor faktura i formiranje zahteva za isplatu (redovni faktoring i faktoring sa regresom)
 • Praćenje statusa svih faktura
 • Obrnuti faktoring: kupac kandiduje fakture, a prodavac ih verifikuje na osnovi čega se formira isplatni zahtev
 • Sistem generiše notifikacije (email) u svakoj fazi obrade faktura/specifikacija
 • Web rešenje je detaljno testirano putem Penetration Testinga od strane nezavisne IT kompanije

Back i Middle Office rešenje: osnovne fukcionalnosti


 • Unos odluke kreditnog odbora sa budućim elementima ugovora
 • Unos ugovora o faktoringu, sa detaljnom parametrizacijom
  -   Kupac/Prodavac pri čemu se podaci preuzimaju iz Core sistema
  -   Definisanje proizvoda (domaći/ino, redovni, sa pravom regresa, obrnuti )
  -  Definisanje načina isplate (avans, umanjenje kamate i naknade) sa pripadajućim obračunima
  -  Definisanje diskontnih stopa (fiksne i varijabilne)
  -  Definsanje naknada (fiksni iznos, procenat od fakture itd.)
  -  Definisanje okvirne kreditne linije
  -  Definisanje limita na nivou ugovora i podlimita na nivou partnera (kupac ili prodavac)
  -  Definisanje metoda obračuna kamate, kao i periodike (unapred, mesečno, na kraju perioda)
 • Unos specifikacija faktura (ručno i importom iz Excela)
 • Validacija i verifikacija unetih faktura sa svim pripadajućim obračunima
 • Plasman sredstava – integracija sa dinarskim i deviznim platnim prometom
 • Pregled dospeća svih kategorija (fakture, kamate, naknade)
 • Obračun i knjiženje aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja
 • Parametrizovano definisanje finansijskih transakcija 
Digital Signage

Ostala S&T rešenja za banke

S&T uspešno sarađuje sa skoro svim većim bankama u Srbiji - kako u oblasti softverskih rešenja specifičnih za ovu vertikalu, rešenja vezanih za sigurnosnt podataka - tako i u oblasti neophodne hardverske infrastrukture, autsorsinga i održavanja.

Pored opisanih sopstveno razvijanih rešenja kao što su FeniX® i Falcon® – S&T iza sebe ima brojne uspešno realizovane projekte poput:

 • Dekadno izveštavanje, centralno izveštavanje
 • Instant plaćanja
 • Direktna zaduženja (Direct Debit)
 • Sprečavanje pranja novca (AML)
 • Satelitska i interfejsna rešenja rađena po zahtevima korisnika
 • Konsultantske usluge za spajanje banaka

Kontaktirajte nas na: