Kompletna usluga: sve od IT-a na jednom mestu

Consulting. Integration. Outsourcing.


Kao provajder kompletnih IT usluga, S&T Serbia već punih 25 godina pruža sveobuhvatnu podršku korisnicima u sprovođenju kompleksnih IT projekata. Spektar usluga se kreće od planiranja (konsalting), preko implementacije (integracije) do
dugoročnog održavanja (autsorsing).

Spektar usluga se kreće od analize, izrade idejnog rešenja i savetovanja, preko nabavke, instalacije i integracije, sve do svakodnevnog operativnog rada i podrške. Sveobuhvatan portfolio u oblasti upravljanih usluga i razvoja softvera zaokružuje i kompletira ponudu. 

Izuzetna IT usluga - u zemlji i regionu 

Za mnoge kompanije pouzdan, kontinuiran i nesmetan rad IT sistema je od suštinske važnosti. S&T je jedna od retkih firmi koja ima mrežu podrške širom jadranskog regiona. To omogućava S&T-u da pruža podršku širom zemlje i regiona kako bi se ispoštovalo zahtevno vreme odziva i rešavanja problema i pruža sveobuhvatnu i pouzdanu podršku 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, uključujući i help-desk.

Lider u Centralnoj i Istočnoj Evropi

Budući da pokriva veći deo Srednje i Istočne Evrope, S&T je u stanju da ponudi internacionalnim korisnicima i partnerima ne samo vrlo širok spektar usluga, već i fleksibilnu podršku za projekte - izvan granica jedne zemlje - praktično sa jednog mesta.

S&T Portfolio

SnT Portfolio EN