Nabavka softvera sa dodatnom vrednošću

S&T održava brojna dugoročna partnerstva sa poznatim softverskim vendorima i pomaže korisnicima u odabiru najboljih modela licenciranja. Dugoročna garancija usaglašenosti i smanjenje troškova putem pametnih nabavki jednako su deo usluge kao i  brzi predlozi optimalnih modela licenciranja po atraktivnim cenama.

Software

Da li troškovi Vaših licenci stalno rastu?

Bez obzira na to da li kompanije ulažu u IT infrastrukturu ili prelaze u cloud: upotreba softverskih proizvoda je preduslov za svakodnevni rad. Sve veći zahtevi za fleksibilnošću i sve veća raznolikost korišćenih softverskih proizvoda kao i sve složeniji propisi o licenciranju često suočavaju kompanije sa velikim izazovima. Obezbeđivanje legalnog licenciranja, njihovo praćenje u knjigama kao i njihova isplativost u dnevnim aktivnostima -  samo su neki od njih.

Stručnjaci iz kompanije S&T i partneri pomažu u ispunjavanju ovih zahteva. Glavni fokus je na softveru sledećih vendora: SAP, Infor, Oracle, Microsoft kao i licenciranju softvera u oblasti data centra i security-a, kao što su: VMware, Nutanix, Veeam, Micro Focus, MobileIron  i mnogi drugi.