Više od 10 godina eUprave u Srbiji - više od digitalizacije

Kad govorimo o eUpravi, reč je o uslugama po meri građana, saradnji među agencijama i efikasnim digitalnim procesima. 

U Srbiji, S&T je uradio pionirski posao - pretvarajući ovu viziju u realnost, počev od kreiranja nacionalnog portala eUprava - kao okosnice za sve dalje projekte te vrste. Neki od do sada najvažnijih projekata u ovoj oblasti koje je S&T  uspešno završio su: 

 •  Portal eUprava
 •  Informacioni sistem socijalnog staranja (SWIS)
 • eAuto škole
 • eRegistracija za vozila
 • ePravda
 • eZUP - Servisna magistrala organa

  Nacionalni portal eUprava dostupan je javnosti u Srbiji od juna 2010. godine. Za realizaciju ovog projekta S&T Serbia dobila je evropsku nagradu za IT izvrsnost - The European IT Excellence Award, a danas je na portalu građanima dostupno više od 300 usluga.
Workplace Services


Portal eUprava 

Nacionalni portal eUprava (www.euprava.gov.rs) predstavlja jedinstveno mesto na Internetu za pružanje elektronskih - G2C, G2B i G2G  usluga građanima, privredi i organima državne uprave i lokalne samouprave. Ove usluge predstavljaju alternativu uobičajenom načinu bavljenja administracijom na šalterima.

Jedan ovako veliki i složen sistem se sastoji od više podsistema povezanih u integralnu celinu koja ispunjava visoko postavljene standarde u pogledu funkcionalnosti, performansi i dostupnosti. Svaki do podsistema je projektovan i razvijen tako da ispunjava osnovni koncept jednostavnosti korišćenja što je neophodan preduslov za svaki sistem koji koristi široka baza korisnika - koja trenutno broji blizu milion registrovanih korisnika.   

Rešenje karakteriše visoka interoperabilnost i ono komunicira sa raznim drugim informacionim sistemima - više od deset različitih institucija, kao što su: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Trezor i Poreska uprava, Agencija za privredne registre, Udruženje osiguravača Srbije,  Nacionalna agencija za zapošljavanje, Republički fond za PIO, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i druge.

Portal takođe pruža zaposlenima u javnim službama alat za lako kreiranje elektronskih obrazaca i kompletiranje procesa za podnošenje zahteva.

Pored svega pomenutog, kao sistem integrator, S&T je takođe obezbedio isporuku i instalaciju hardvera, kao i održavanje isporučenog IS, zajedno sa vrhunskom zaštitom podataka i informacionom sigurnošću. Na ovaj način, IT infrastruktura je izgrađena i pokrenuta prema najvišim standardima sigurnosti, privatnosti podataka i dostupnosti.

Koristi za korisnike

 • Poboljšana efikasnost administracije
 • Alternativni načini pružanja usluga
 • Povećana transparentnost rada organa državne uprave
 • Brz i lak pristup informacijama
 • Katalizator razvoja novih elektronskih usluga
 • Značajan uticaj stanovništva na rad državnih organa
Document Management

Implementirana rešenja/moduli


Digitalna autentifikacija

Rešenje koje bezbednost web sajtova i portala diže na najviši mogući nivo upotrebom elektronskih sertifikata prilikom logovanja.


Digitalno potpisivanje

Donošenjem zakona o pravosnožnosti elektronskog potpisa ovaj sistem nalazi svakodnevnu upotrebu, prvenstveno kod usluga koje nude organi državne uprave. Njegova laka integracija u bilo koji sistem ga čini idealnim rešenjem za korišćenje bez obzira na vrstu aplikacije.


Rešenje za vremenski žig (TSA) 

Pouzdana informacija o vremenu nastanka transakcija, dokumenata i elektronskih potpisa je u pojedinim sistemima od presudne važnosti. Naše rešenje obezbeđuje jednostavno povezivanje čime eksterne aplikacije lako mogu da iskoriste sve funkcionalnosti jednog ovakvog sistema.

ePlaćanje+

Ovo je nezavisan modul sa novim kanalima plaćanja, i predstavlja sistem koji ima višestruku ulogu prilikom plaćanja taksi. Namenjen je prvenstveno krajnjim korisnicima, tj. građanima i privredi, koji preko portala eUprava od sada mogu vršiti plaćanja gotovo svim vrstama platnih kartica, kao i putem mobilnog telefona (PlatiMo). Sistem takođe pruža mogućnost organima državne uprave koji u ovom trenutku samostalno nude elektronske usluge na svojim web sajtovima da se integrišu i na taj način zaokruže kompletan proces podnošenja zahteva koji podrazumeva i plaćanje predviđenih taksi.

eZakazivanje

Ovo je složen sistem koji građanima olakšava poslovanje sa administracijom za usluge koje u ovom trenutku nije moguće objaviti na eUpravi, a koje po pravilu prate
veliki redovi na šalterima. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva je prilagođeno širokoj populaciji i obavlja se uz pomoć intuitivnog i jednostavnog interfejsa. Kreiranje usluge eZakazivanja od strane organa državne uprave je realizovano tako da zaposleni potpuno samostalno u svega par koraka uspešno završavaju proces.

eAnkete

Sistem za samostalno kreiranje složenih anketnih upitnika, prikupljanje podataka, grafički prikaz rezultata i njihov eksport namenjen naprednoj statističkoj obradi. Kreiranje anketnih upitnika, kao i davanje odgovora na pitanja sa svim neophodnim validacijama nikada nije bilo lakše uz upotrebu isključivo web pretraživača.

Content Management System (CMS) 

Sistem za upravljanje sadržajem prestavlja osnovu svakog portala, pa tako i onih najkompleksnijih poput eUprave. Naše interno razvijeno rešenje, osim što ispunjavanja sve zahteve koji se stavljaju pred jedan ovakav sistem, ima veliku prednost u pogledu bezbednosti, s obzirom da postoje bitne razlike u odnosu na poznata svetska rešenja koja imaju poznate slabosti u ovom domenu.


Okosnicu platforme čini C# programski jezik koji u sprezi sa ASP.NET i ostalim preporučenim tehnologijama poput JavaScript-a, jQuery-a, AJAX-a i drugih, obezbeđuje sigurnu osnovnu za realizaciju i najsloženijih IT projekata.